Back to Branches

Faststream Recruitment Denmark

Dansk

English

Faststream Recruitment er et rekrutteringsbureau der leverer job og rekrutteringstjenester i Danmark. Vi er specialister inden for maritime rekrutteringer, shippingrekrutteringer og energirekrutteringer.

Rekrutteringstjenester

Vi finder talent, der er svært at finde, til vores kunder og tilbyder specifikke tjenester til shipping-, maritime- og energisektorerne i hele Danmark, herunder:

 • Fastansættelser

 • Kontraktansættelser

 • Executive Search

 • Rekrutteringskampagner

 • Lønundersøgelser og benchmarking

 • Internationale løsningsmodeller til lønadministration

​Specialiseret sektorrekruttering

Vi er specialister på et bredt marked og har organiseret os efter shipping-, maritime- og energisektorerne. Vores specialiserede teams samarbejder med kunder og kandidater inden for følgende områder:

 • Erhvervsskibsfart

 • Corporate og professionelle

 • Besætning

 • Krydstogtsrejser

 • Energi

 • Juridisk og P&I

 • Logistik og fragtfremføring

 • Marin inspektion

 • Maritime executive search

 • Skibsarkitektur

 • Olie og gas

 • Havneagentur

 • Vedvarende energi

 • Salg og markedsføring

 • Serviceingeniørarbejde

 • Landbaseret maritime og shipping

 • Skibsadministration

 • Luksusyacht

Sog efter jobRekrutteringstjenester

Vi samarbejder med virksomheder af alle typer og størrelser inden for maritime, shipping- og energisektorerne. Vi har enestående adgang til globalt talent. Vores kunder repræsenterer et bredt spektrum af virksomheder, herunder skibsredere og skibsoperatører, værfter, konsulentvirksomheder, registre, klassifikationsselskaber, uddannelsesudbydere, udstyrsleverandører, teknologivirksomheder, havneagenturer, advokatfirmaer og P&I-klubber.

Vores store erfaring og ekspertise gør det muligt for os at finde talent, der er svært at finde på meget konkurrenceprægede markeder med mangel på færdigheder.

Faststream Recruitment is a recruitment agency and a provider of jobs and recruitment services in Denmark. We are specialists in Maritime Recruitment, Shipping Recruitment and Energy Recruitment.​

Recruitment Services

We source hard to find talent for our clients and offer services specifically for the Shipping, Maritime and Energy sectors across Denmark including:

 • Permanent Recruitment

 • Contract Recruitment

 • Executive Search

 • Recruitment Campaigns

 • Salary Surveys and Benchmarking

 • International Payroll Solutions

Sector Specialist Recruitment

We are a true specialist in a generalist marketplace, and we are organised to mirror the Shipping, Maritime and Energy sectors. Our specialist teams partner with clients and candidates in:

 • Commercial Shipping

 • Corporate & Professional

 • Crewing

 • Cruise

 • Energy

 • Legal and P&I

 • Logistics and Freight Forwarding

 • Marine Surveying

 • Maritime Executive Search

 • Naval Architecture

 • Oil & Gas

 • Port Agency

 • Renewables

 • Sales & Marketing

 • Service Engineering

 • Shore-based Maritime and Shipping

 • Ship Management

 • Superyacht

We work with all types and sizes of business across Maritime, Shipping and Energy. We have unrivalled access to global talent. Our clients represent a wide range of businesses including ship owners and ship operators, shipyards, consultancies, registries, class societies, training providers, equipment suppliers, technology firms, port agencies, law firms and P&I clubs.

The depth and breadth of our experience and expertise enable us to source hard to find talent in highly competitive skill short markets.