Back to Branches

Faststream Recruitment Denmark

Dansk

English

Faststream Recruitment er et rekrutteringsbureau der leverer job og rekrutteringstjenester i Danmark. Vi er specialister inden for maritime rekrutteringer, shippingrekrutteringer og energirekrutteringer.

Rekrutteringstjenester

Vi finder talent, der er svært at finde, til vores kunder og tilbyder specifikke tjenester til shipping-, maritime- og energisektorerne i hele Danmark, herunder:

 • Fastansættelser

 • Kontraktansættelser

 • Executive Search

 • Rekrutteringskampagner

 • Lønundersøgelser og benchmarking

 • Internationale løsningsmodeller til lønadministration

​Specialiseret sektorrekruttering

Vi er specialister på et bredt marked og har organiseret os efter shipping-, maritime- og energisektorerne. Vores specialiserede teams samarbejder med kunder og kandidater inden for følgende områder:

 • Erhvervsskibsfart

 • Corporate og professionelle

 • Besætning

 • Krydstogtsrejser

 • Energi

 • Juridisk og P&I

 • Logistik og fragtfremføring

 • Marin inspektion

 • Maritime executive search

 • Skibsarkitektur

 • Olie og gas

 • Havneagentur

 • Vedvarende energi

 • Salg og markedsføring

 • Serviceingeniørarbejde

 • Landbaseret maritime og shipping

 • Skibsadministration

 • Luksusyacht

Sog efter jobRekrutteringstjenester

Vi samarbejder med virksomheder af alle typer og størrelser inden for maritime, shipping- og energisektorerne. Vi har enestående adgang til globalt talent. Vores kunder repræsenterer et bredt spektrum af virksomheder, herunder skibsredere og skibsoperatører, værfter, konsulentvirksomheder, registre, klassifikationsselskaber, uddannelsesudbydere, udstyrsleverandører, teknologivirksomheder, havneagenturer, advokatfirmaer og P&I-klubber.

Vores store erfaring og ekspertise gør det muligt for os at finde talent, der er svært at finde på meget konkurrenceprægede markeder med mangel på færdigheder.

Mød det danske team

Mia Gleerup

Recruitment Consultant​ - Shipping Denmark

+45 32759284

LinkedIn

Mikkel Vester

Recruitment Consultant​ - Marine Denmark

+45 32759283

LinkedIn

Faststream Recruitment is a recruitment agency and a provider of jobs and recruitment services in Denmark. We are specialists in Maritime Recruitment, Shipping Recruitment and Energy Recruitment.​

Recruitment Services

We source hard to find talent for our clients and offer services specifically for the Shipping, Maritime and Energy sectors across Denmark including:

 • Permanent Recruitment

 • Contract Recruitment

 • Executive Search

 • Recruitment Campaigns

 • Salary Surveys and Benchmarking

 • International Payroll Solutions

Sector Specialist Recruitment

We are a true specialist in a generalist marketplace, and we are organised to mirror the Shipping, Maritime and Energy sectors. Our specialist teams partner with clients and candidates in:

 • Commercial Shipping

 • Corporate & Professional

 • Crewing

 • Cruise

 • Energy

 • Legal and P&I

 • Logistics and Freight Forwarding

 • Marine Surveying

 • Maritime Executive Search

 • Naval Architecture

 • Oil & Gas

 • Port Agency

 • Renewables

 • Sales & Marketing

 • Service Engineering

 • Shore-based Maritime and Shipping

 • Ship Management

 • Superyacht

We work with all types and sizes of business across Maritime, Shipping and Energy. We have unrivalled access to global talent. Our clients represent a wide range of businesses including ship owners and ship operators, shipyards, consultancies, registries, class societies, training providers, equipment suppliers, technology firms, port agencies, law firms and P&I clubs.

The depth and breadth of our experience and expertise enable us to source hard to find talent in highly competitive skill short markets.

Meet the Denmark Team

Mia Gleerup

Recruitment Consultant​ - Shipping Denmark

+45 32759284

LinkedIn

Mikkel Vester

Recruitment Consultant​ - Marine Denmark

+45 32759283

LinkedIn